Under några veckor har vi haft problem med den automatiska överföringen och analysen av nationella dödlighetsdata. Vi hoppas dessa nu är lösta, och att vi skall kunna fortsätta med att presentera data rörande dödlighet i Sverige varannan vecka framöver. Här redovisar vi därför 5 veckor, istället för de avsedda 2 per gång.

Figure 1: Overall mortality in Sweden by week (includes same period from previous 2 years)

Som synes av kurvan gick totaldödligheten i Sverige över den förväntade från och med vecka 7 till och med vecka 11. Överdödligheten förklaras nästan helt av ökad dödlighet i åldersgruppen över 65 år, men även åldersgruppen 1-24 låg för högt i vecka 9 och åldersgruppen 45-64 under veckorna 10 och 11.

Möjligen förklaras en del av toppen av försenad registrering av dödsfall från tsunami-katastrofen i julas. Klart är dock att överdödligheten bland de äldre sammanfaller mycket väl med data från vårt övervakningssystem om hög influenzaaktivitet i landet under veckorna 9, 10 och 11.