I nummer 9468 av The Lancet, som kom ut 16 april, skriver professor Thomas Mack från University of Southern California mycket klokt om alla galna idéer när det gäller att stoppa stora utbrott av smittsamma sjukdomar [1]. Han menar att flera av de övningar och spel som genomförts - t ex rörande bioterrorism - haft totalt orealistiska förutsättningar, vilket leder till felaktiga slutsatser.

I en övning för amerikanska och politiska politiker i början av året utgick man från att terrorister samtidigt lyckats smitta 74,000 personer i sex länder med smittkoppor. Självklart kom därefter övningen att koncentrera sig på hur man kunde massvaccinera befolkningar.

Han pekar också på att SARS är mycket svårare att stoppa än smittkoppor, eftersom symptomen är okarakteristiska och inkubationstiden kort. Icke desto mindre lyckades man hejda utbrottet av SARS våren 2003 på mindre än tre månader - främst genom klassiskt smittskyddsarbete med isolering av fall och spårning/övervakning av kontakter. Detta lyckades trots att man för SARS saknade såväl vaccin som avancerad diagnostik.

Professor Mack menar att det är politiskt lockande att börja tillverka stora lager av vacciner eller profylaktiska mediciner, men att även välgjorda planer ofta glömmer att klargöra hur vaccinerna/medicinerna skall distribueras snabbt till rätt personer. För detta krävs att man hela tiden uppehåller en kader av tränad personal, vilket är mycket svårare att motivera politiskt.

Slutstycket är värt att citera nästan i sin helhet: "Identification of cases and of contacts eligible for prophylaxis requires active surveillance, and any isolation policy requires a detailed plan. Both actions … require management skills that are grounded in biology, local sociology, and the medical-care system. History tells us that protection against a viral pandemic will always depend on the availability of a local cadre of skilled public-health workers. Although the return on an investment for the support of such personnel is hard to quantify, we assign it low priority at our peril."

Jo,jo: kunskap om biologi, lokalsamhället och hur sjukvården fungerar. Regeringen har givit SoS i uppdrag att inhandla och lagra influensamedicin för 300 miljoner. Kanske skulle en liten del av de pengarna bättre användas för att ytterligare förstärka och utbilda smittskyddet i Sverige?

/Johan Giesecke

1. Mack TM. The ghost of pandemics past. Lancet 2005; 365: 1370-72.