I New Delhi i Indien har 111 personer insjuknat i meningokocksjukdom mellan 29 mars och 6 maj. Av dessa har 15 personer avlidit. De flesta insjuknade och samtliga avlidna var unga vuxna. Sjukdomen har sedan spridits till Uttar Pradesh, Bihar och Rajahstan och det totala antalet smittade har ökat till 250 och antalet avlidna till 18.

Efter provtagning har man funnit bakterien Neisseria meningitidis serogrupp A hos fem personer hittills. Bakterien är känslig för antibiotika, men det finns även ett vaccin att tillgå. I Indien ingår detta vaccin i barnvaccinationsprogrammet, men under nuvarande förhållanden har vaccination av högriskgrupper och antibiotikaprofylax till nära kontakter till de insjuknade införts i New Delhi.

I Delhi med omnejd har utbrott av meningokocksjukdom återkommit var tjugonde år. Tidigare utbrott ägde rum 1966 och 1985. Under utbrottet 1985 avled 799 personer av 6133 insjuknade.

I Sverige insjuknar årligen mellan 50 och 70 personer i invasiv meningokocksjukdom. Neisseria meningitidis serogrupp B är vanligast förekommande, medan serogrupp A är mycket ovanlig i Sverige. Inte sedan 1992 har något fall av serogrupp A rapporterats.

/Margareta Löfdahl