Pasi Penttinen slutar på EPI den 31 juli för att börja arbeta i Irian Jaya. Hans tjänst som överläkare måste återbesättas så snart som möjligt.

Vi letar efter någon med erfarenhet - och intresse - av infektionsepidemiologi och smittskydd, någon som kan attackera frågor om tularemi och chlamydia med samma glada entusiasm. Internationellt arbete är en merit. Goda möjligheter finns till fördjupad utbildning i infektionsepidemiologi.

Akademiskt är vi knutna till institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet, och undervisning och forskning utgör viktiga delar av vår uppgift.

Några av uppgifterna är:
· kritisk analys och disseminering av övervakningsdata till alla som behöver veta
· täta kontakter med sjukvården, med andra myndigheter och med allmänheten
· uppläggning, genomförande och rapportering av utbrottsutredningar
· ansvar för Sveriges deltagande i flera EU-nätverk för övervakning av smittsamma sjukdomar
· deltagande i avdelningens undervisning i infektionsepidemiologi på olika nivåer
· egen forskning grundad i infektionsepidemiologi och handledning av forskarstuderande inom området

Den som tycker att detta låter intressant eller bara vill veta mer kan skicka ett mail till Johan Giesecke(bäst) eller försöka ringa mig på 08 - 457 23 60 (sämre).

/Johan Giesecke