Under det senaste året har vi på EPI fått mer eller mindre detaljerade rapporter om utbrott av något som kliniskt liknar påssjuka på olika håll i landet bl.a i Västra Götaland, och nu senast i Västerbotten. Endast en handfull fall har anmälts av patienternas läkare.

Vi vill med detta meddelande påminna om att den nya smittskyddslagen vill att även misstänkta fall av sjukdomar skall anmälas till smittskyddsläkaren och EPI/SMI. Vad som menas med misstänkt är inte alltid glasklart, men om tanken "påssjuka?" flugit genom huvudet – och ännu tydligare – om man skickar prov för analys med frågeställningen "parotit", så skall fallet anmälas.

Det verkar röra sig om en ganska mild form av sjukdomen, med måttlig feber och allmänpåverkan men med ordentlig spottkörtelsvullnad, ofta bilateral. Vi känner till en serös meningit och en orchit. Utbrotten verkar omfatta 10-20-30 personer, av alla åldrar, och med varierande vaccinationsstatus. Serologi har nästan alltid varit negativ, liksom direktpåvisning av virus. I varje utbrott verkar dock någon patient ha varit IgM-positiv.

Påssjuka är en nästan försvunnen sjukdom, och diagnosen kan vara lätt att missa. Vi vet att en patient nyligen vårdades i 4 dagar på fyrbäddssal på en öronavdelning innan diagnosen började misstänkas, och att en annan – ung patient – remitterats till öronläkare med frågeställning "spottkörtelsten?".

En liknande situation av oklara utbrott beskrivs från Holland, medan den ökning av påssjuka man sett i England mer verkar röra sig om en "klassisk" variant (eller också har man känsligare laboratoriemetoder där).

Det enda utbrott vi på EPI är välinformerade om är det som skedde i Vargö-trakten förra året, och som vi i samarbete med smittskyddsläkaren i Västra Götaland utredde. Jag vet inte om vi blev så värst mycket klokare av det. Om övriga fall i landet vet vi nästan intet, förutom att vi nu fått information om 24 fall i Västerbotten från smittskyddsläkaren där. Två av dessa var IgM-positiva.

Detta är väl inte något stort folkhälsoproblem, men det är irriterande att inte veta vad det rör sig om. En ny variant av parotitvirus? Någon annan sjukdom som ger spottkörtelsvullnad? För att få klarhet i detta vill vi att alla fall av klinisk påssjuka anmäls med relevanta epidemiologiska uppgifter – oberoende av vad laboratorieprover visar – och vi menar också att man bör göra en epidemiologisk utredning av utbrotten: epidemikurva? symptom? vaccinationsstatus? hänger fallen ihop på något sätt?

/Johan Giesecke, statsepidemiolog