Ett utbrott av denguefeber pågår Thailand. T o m den 12 maj i år har 7200 personer insjuknat och av dessa har 14 personer avlidit. Under 2002 insjuknade 144 800 personer i Thailand av vilka 176 avled. De flesta fallen brukar inträffa under Thailands regnperiod, i slutet av juni och i juli.

I Sverige anmäls årligen 30-60 insjuknade, som smittats under utlandsresa.

Sjukdomen, som sprids via ett virus till människor genom myggor av släktet Aedes, debuterar med akut feber, huvud- och muskelvärk. Senare uppträder ett mässlingsliknande utslag samt hudblödningar. Vid hemorragisk dengue uppstår blödningar i inre organ och patienten kan dö i en blödningschock. Detta tillstånd uppstår hos personer som återinfekteras och drabbar följaktligen vanligen den inhemska befolkningen och inte turister.

Det finns varken vaccin eller läkemedel mot viruset utan patientens symtom behandlas.

/Margareta Löfdahl