I tisdags stoppade tullen ytterligare ett försök till insmuggling av hundvalpar till Sverige. Det verkar som insmuggling av hund till Sverige har ökat kraftigt under senaste året, speciellt små hundar av typ chihuahua som var aktuellt i detta senaste fall.

Det är framförallt två allvarliga och dödliga sjukdomar som kan spridas från hund till människa via insmuggling av djur:

  • Rabies som smittar genom att infekterad saliv överförs till människa genom bett eller slickning av rabiessjukt djur. Det är om vaccinering inte sker i tid en 100% dödlig sjukdom.
  • Echinococcos - en masksjukdom. Det finns två typer, där Echinococcus multilocularis (rävens dvärgbandmask) är den allvarligaste typen. Insmugglade hundar kan vara bärare av den och om hunden inte avmaskas på ett korrekt sätt kan masken via avföring spridas i miljön och till rävar i naturen. Vid vistelse i skog och mark t.ex. bär- och svampplockning kan sedan människan smittas. Levern angrips hos människa och masken kan även spridas i kroppen till andra organ detta är en mycket allvarlig och i vissa fall även dödlig sjukdom.

Om masken skulle spridas i naturen innebär det på lång sikt att vi inte kan vistas i skog och mark på det sätt som för alla är en självklarhet nu. I de länder där masken finns varnar myndigheterna för att plocka bär och svamp i smittade områden.

/Yvonne Andersson