Avdelningen för parasitologi, mykologi och vatten har uppdaterat informationen på SMI:s hemsida för de diagnostiska analyser som utförs på maskar, urdjur och svamp (Pneumocystis jiroveci).

Ett antal nya analyser har tillkommit. Alla texter har också reviderats och byggts upp efter samma mönster. De innehåller nu information om indikation och tidpunkt för provtagning, provmaterial, aktuell analysmetod, svarsrutiner och tid för provsvar samt priser och kontaktuppgifter.

Analyserna är presenterade i alfabetisk ordning och på vissa sidor finns bilder som illustrerar den aktuella parasiten. På varje sida finns även relaterat material med bland annat länkar till SMI:s sjukdomsinformation.

Nytt är också en sida med generell information som ger en kort beskrivning av de metoder som används samt till vilka laboratorier SMI förmedlar der prov som inte analyseras vid sektionen för parasitologisk diagnostik.

Du hittar de diagnostiska analyserna under rubriken Analyser och vidare på maskar, urdjur eller svampar, se Diagnostiska analyser av sjukdomar

Vi hoppas att dessa förändringar kommer att göra det enklare för dig som besökare på vår hemsida att söka och läsa information om parasitsjukdomar och dess diagnostik. Vi tar gärna emot era synpunkter och kommentarer via e-post

Silvia Botero