Ett utbrott av ebolafeber – Republiken Kongo

WHO har i dagarna bekräftat att det prov som analyserats från ett utbrott av viral hemorragisk feber i Republiken Kongo har visat på Ebola-virus. Den 17 maj hade 11 fall rapporterats varav 9 avlidit. Fallen har varit lokaliserade till Etoumbi och Mbomo i Cuvette Ouest-regionen enligt WHO.

Ebolavirusutbrott har drabbat Republiken Kongo vid åtminstone tre tidigare tillfällen, senast år 2003. Hälsoministeriet, WHO och Läkare utan gränser är på plats och genomför övervakning, kontaktspårning samt informerar lokalbefolkningen. Man har i ett försök att stoppa spridningen satt staden Etoumbi i karantän. Den 21 maj hade inga nya fall rapporterats sedan en vecka tillbaka.

Ebolavirus smittar vid direktkontakt och vid kontakt med viruskontaminerade föremål. Inkubationstiden är mellan 2-21 dagar. Efter ett insjuknande i plötslig feber, muskelvärk, huvudvärk och halsont tillkommer ofta kräkningar, diarré och utslag, i en del fall tillstöter även blödningar och ytterligare organpåverkan. 50 - 90 % av fallen har dödlig utgång. Det finns idag inget vaccin och inte heller någon sjukdomsspecifik behandling mot ebolafeber.

Ett utbrott av marburgfeber – Angola

Som tidigare beskrivits i EPI-aktuellt (nr 14 och 15, 2005) pågår ett utbrott av marburgfeber i Uigeprovinsen i Angola. Enligt WHO:s senaste uppdatering från den 18 maj, hade 337 fall av marburgfeber rapporterats, varav 311 med dödlig utgång. 326 av fallen har rapporterats i Uigeprovinsen.

Sedan 5 veckor har inga ytterligare fall utanför Uige rapporterats. Vidare beskriver WHO att kontaktspårning och uppsökande av fall förbättrats med hjälp av stöd från såväl religiösa som lokala ledare. Man noterar dock fortsatt fall som smittats i hem eller vid begravningar vilket tolkas som att lokalbefolkningens förståelse för sjukdomen ytterligare behöver förbättras.

Varken WHO eller Smittskyddsinstitutet har utfärdat några reserestriktioner avseende Angola.

/Hanna Merk