STRAMA, Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) presenterade idag den gemensamma rapporten SWEDRES/SVARM om antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistensläget hos människor och djur.

Nu finns rapporten SWEDRES (antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistensläget hos människor) att ladda ner från SMI:s webbplats. SVARM (antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistensläget hos djur) laddas ner från SVA:s webbplats