Nu har EU:s årliga rapport om vattenkvaliteten på badplatser i Europa släppts. Rapporten visar att 98 procent av Sveriges allmänna badplatser får godkänt. Endast nio svenska bad får underkänt, vilket troligtvis kan förklaras med allt regn som föll under sommaren 2004 och som spolade ut bakterier i badvattnet.

Även andelen bad som brister i provtagning har minskat. En orsak till varför svenska badvatten håller hög kvalitet är troligtvis att så stor andel av hushållen är anslutna till kommunal avloppsrening. Rapporten visar också att andelen bad som uppfyller EU:s kriterier har ökat sedan Sveriges inträde i EU och andelen icke godkända har minskat.

För att en badplats ska falla under EU:s badvattendirektiv ska badplatsen besökas av minst 75-100 personer en sommardag. I Sverige finns 794 kust- och insjöbad som klassas som EU-bad. Här tar kommunerna prov vars resultat rapporteras till Smittskyddsinstitutet via webbsidan Badplatsen. SMI kvalitetsgranskar och rapporterar till EU kommissionen varje år i december.