Mellan den 25:e april och 12:e maj insjuknade åtta personer i södra och mellersta Sverige i shigellainfektion. Sex av stammarna har typats till Shigella sonnei.

Av de sjuka var fem kvinnor och tre män, samtliga utom en över 50 års ålder.
Ett frågeformulär utarbetades speciellt för att passa detta utbrott och fallen fick där fylla i sina livsmedelsintag tiden före insjuknandet. Av de hittills inkomna formulären har ännu ingen gemensam nämnare kunnat hittas.

/Marika Hjertqvist