Förra torsdagen godkände styrelsen för European Centre for Disease Prevention and Control min utnämning till 'Chief Scientist' vid ECDC. Det innebär att jag direkt under direktören Zsuzsanna Jakob kommer att vara chef för avdelningen för Scientific Advice, och även ansvara för koordinering av all verksamhet som involverar de andra två avdelningarna.

Samma dag beslöts att ECDC skall flytta in i Tomtebodaskolans lokaler alldeles intill SMI, så flytten blir inte särskilt lång. Jag kommer att dela min tid mellan SMI och ECDC under sommaren, och tillträda tjänsten på heltid under andra halvan av augusti.

Avdelningen för Scientific Advice har till uppgift att hålla sig kontinuerligt uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom alla aspekter av smittskydd och att kunna ge vetenskapligt grundade råd till allmänheten, till medlemsländerna och till EU centralt. Avdelningen skall också analysera den epidemiologiska utvecklingen inom Unionen, och komma med förslag till åtgärder. Naturligtvis kommer det att dröja innan all sådan kompetens kan samlas inom centret, och det gäller nu att snabbt bygga upp ett nätverk av experter över hela unionen. Tanken är också att forskare inom t ex mikrobiologi eller epidemiologi skall kunna tillbringa något halvår eller år som short-time experts vid ECDC.

Min vision är att ECDC skall bli den plats dit alla medborgare i EU - lekmän lika väl som experter - självklart söker sig för att få svar på frågor som gäller smittskydd, och att centret utifrån sin vetenskapliga kompetens kan komma att spela en ledande roll n��r det gäller bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom och utanför Europa.

Jag tackar alla dem jag känner och inte känner i "Smittskydds-Sverige" för gott samarbete under de 10 år jag haft tjänsten som statsepidemiolog. Det har varit frustrerande ibland, spännande ofta, och lärorikt alltid. Jag tror att min ambition att öka kunskapen i landet om infektionsepidemiologi och att förbättra övervakningen med moderna metoder möjligen haft viss effekt - och det har varit en rolig tid. Som man säger vid CDC i USA: "If it isn't fun, it isn't epidemiology."

/Johan Giesecke