Nu finns det nya bilder i SMI:s pressarkiv för gratis nerladdning. Det är sektionen för parasitologisk diagnostik som har bidragit med fotografier på ett trettiotal parasiter (maskar, urdjur och parasiter).

Bilderna tillhör SMI och får endast användas i samband med redaktionell publicitet kring SMI och vår verksamhet. Bilderna är publicerade i SMI:s pressarkiv under rubriken Presstjänst/Pressbilder/Parasiter