Under perioden 30 april till 29 maj har nio personer i Värnamo akut insjuknat i en febril tarminfektion. Hos sex av de nio har Shigella odlats fram, 5/6 är typade till Shigella sonnei. De första fem insjuknade successivt under knappt två veckor, varav en patient sannolikt smittats inom familjen. De nu aktuella fyra patienterna i den andra omgången hade samtliga varit på en matservering den 27 och insjuknade således samtliga efter två dygn. Ett par av patienterna har behövt sjukhusvård vid Infektionskliniken i Jönköping.

Ingen av de nu aktuella patienterna har varit utomlands under aktuell period, ingen har ätit någonting som ingivit misstankar på smittrisk, restaurangbesök har negerats, men i efterhand har dock flera av de drabbade också i den första omgången varit på den servering som nu kan vara aktuell. Provtagning och inspektion har gjorts av hälsoskyddsinspektör från Värnamo kommun utan att detta givit någon ytterligare förklaring.

I Jönköpings län har antalet shigellafall varierat under de senaste åren mellan 8 och 18 – anmärkningsvärt nog hade Värnamo under augusti månad 2000 sex inhemska fall av Shigella flexneri-infektion, men jag kan inte hitta någon uppgift om man den gången kunde finna någon smittkälla eller gemensam nämnare. Patienterna då var barn mellan 7-10 år, och en 19-åring – i det nu pågående utbrottet har patienterna varit medelålders eller äldre – den yngsta 30, den äldste 74 år.

Figur. Shigellafall i Jönköpings län 2000-juni 2005

Sex säkra och ytterligare tre möjliga – eller rentav troliga – inhemska shigellafall under en månads tid, där det först efter många gånger upprepade telefonintervjuer varit möjligt att åtminstone hitta någon gemensam nämnare och en möjlig, men ännu långt ifrån bevisad smittkälla.

/Per-Erik Åbom, smittskyddsläkare, Ing-Marie Einemo, smittskyddssjuksköterska
Enheten för smittskydd/vårdhygien, Jönköping