Legionellasmittan kommer troligen från en skrubberanläggning i spraytorken vid en industri i Sarpsborg. DNA-analyser utförda vid Folkehelseinstituttet, Oslo visar att vattenproverna innehåller samma bakteriestam som isolerades från patienterna.

Detta, tillsammans med kartläggningen av patienterna bostadsort och rörelsemönster i samhället, och modeller for luftspridning, är grunden för att vi med stor sannolikhet kan säga att smittkällan är funnen. Detta säger smittskyddsansvariga i Sarpsborg och Fredrikstad kommuner Øivind Werner Johansen och Svein Rønsen.