Smittskyddsinstitutet arrangerar den 2 september 2005 en temadag om influensa. Syftet är att öka kunskapen om konsekvenserna av epidemisk och pandemisk influensa samt vikten av prevention och övervakning. Tid kommer att finnas för diskussioner kring hur övervakning och vaccinationstäckning ska kunna förbättras.

SMI-dagen vänder sig till alla som har intresse av influensa, såsom personer verksamma inom smittskydd och mikrobiologi samt allmän-, barn-, infektionsmedicinsk och geriatrisk verksamhet.

Om du är intresserad av att delta finns inbjudan, program och anmälningsblanketter att läsa och ladda ner från SMI:s webbplats.