Mellan 29:e maj och 6:e juni insjuknade fem personer (en kvinna och fyra män mellan 33 och 74 år) på Västkusten i hepatit A. Tre av fallen är bosatta i samma stad, saknar inbördes kontakt, men hade alla ätit på samma två restauranger. Den ena restaurangen har även cateringmat.

De smittade personerna intervjuades med ett frågeformulär för hepatit A. Det är ännu oklart vad som är smittkällan.

Från andra halvan av maj insjuknade ytterligare tre kvinnor och två män (varav den ene troligen sekundärfall till sin hustru) i hepatit A i Stockholms- och Uppsalaområdet. Ett av dessa fall hade i början av månaden besökt Västkusten och ätit mat från ovannämnda cateringfirma. För resterande fall har ingen gemensam faktor hittats.

Sekvensering utförs på SMI, för att jämföra de olika stammarna, och beräknas vara klar efter midsommarhelgen.

Under perioden 15:e maj till 15:e juni förra året anmäldes endast tre personer med inhemsk hepatit A.

/Marika Hjertqvist