Basversionen av SmiNet2, det elektroniska anmälningssystemet för smittsamma sjukdomar, är nu färdig och under utrullning.

11 smittskydd är med i systemet för närvarande, dessa är: Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Värmland, Västra Götaland, Västernorrland, Västerbotten, ,Östergötland

Enligt planen går Stockholm och Örebro med den 1/10, av resterande åtta smittskydd har två meddelat att de av olika anledningar inte kan gå med förrän till årsskiftet och resten saknar vi uppgifter om.

Notera att det nu är 50,2% av Sveriges befolkning som täcks upp av SmiNet2.