Nu är SMI:s verksamhetsberättelse och epidemiologiska årsrapport klar. Publikationen innehåller viktiga fakta om SMI:s verksamhet under 2004 samt en samlad bild om det epidemiologiska läget gällande smittsamma sjukdomar i Sverige.

Rapporterna kan laddas ner som pdf-dokument från SMI:s webbplats eller beställas från adressen smi@smi.ki.se . Kom ihåg att ange namn, adress, postnummer och postadress samt antal exemplar. Publikationerna levereras vecka 28.