Campylobacter är vanliga på färskt kycklingkött i butik under sensommaren. Det visar ett projekt vid Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Den typ av Campylobacter som hittades i kycklingkött i butiker var också i många fall samma som hos patienter med sjukdomen campylobacterios.

Campylobacter är idag den vanligaste identifierade orsaken till bakteriell diarrésjukdom i Sverige, men hur stor andel av dessa sjukdomsfall som kan förklaras med Campylobacter i kyckling är oklart.

Jämförde bakterier

- Syftet med detta projekt var att jämföra campylobacterisolat från patienter och kycklingar för ta reda på mera om kycklingprodukter som smittkälla, förklarar Mats Lindblad, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

Gemensamt projekt

Projektet Campylobacter: Smittspårning, epidemiologi och typning genomfördes gemensamt av Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket. Smittskyddsenheter på fyra sjukhus samlade in information och prover från patienter, medan fem kommuner stod för insamling och analys av prover från kyckling.

Vart fjärde kycklingprov smittat

Färskt fjäderfäkött från livsmedelsbutiker i fyra olika regioner i Sverige provtogs och analyserades för Campylobacter mellan slutet på juli och slutet på oktober 2003. Campylobacter hittades i 101 av 397 (25 %) kycklingprover och i ett av 61 prover av kalkonkött. Halterna var överlag låga, men som mest innehöll ett prov knappt 1000 bakterier per gram kött. Eftersom den dos som krävs för att man ska insjukna är låg är detta en hög halt.

Frågor till patienter

Avföringsprover från patienter med diarrésymptom samlades också in från samma geografiska områden och under samma tid. Patienterna ombads svara på ett frågeformulär om sjukdomens symptom, hantering av och om de ätit kyckling, samt kontakt med andra möjliga smittkällor.

Bakterieprov stämde

Resultaten visar att 50 % av alla patienter i studien var smittade med campylobacterisolat som överensstämde med kycklingisolaten. Hos patienter som hade ätit färsk kyckling den närmsta tiden innan insjuknandet var det vanligare att bakterieisolaten överrenstämde med prover från kyckling.

Kyckling kräver god hygien

- Studien pekar alltså på att det finns genetiskt stabila undergrupper av Campylobacter som infekterar både människor och kycklingar, säger Mats Lindblad.
- Det innebär inte nödvändigtvis att kyckling är den främsta källan till campylobacterinfektioner, men man gör klokt i att hantera all kyckling med god hygien i köket för att undvik att bli smittad.

Ytterligare upplysningar: Mats Lindblad, mikrobiolog, Livsmedelsverket 018-17 56 95 och Lars Engstrand, professor, Smittskyddsinstitutet 08 457 2415

Rapporten Campy-SET Campylobacter: Smittspårning, epidemiologi och typning, SLV 15 2005