I juni anmäldes fyra fall, en 66-årig man och tre kvinnor på 72, 50 och 13 år, med inhemsk Salmonella Stourbridge. Samtliga fall var bosatta i Stockholms län och hade insjuknat från början av maj till början av juni. Från två av personerna kunde Salmonella isoleras även från blodet.

Efter de intervjuer som gjordes med fallen kunde inget gemensamt misstänkt livsmedel pekas ut. En kvinna nämnde dock att hon ätit en opastöriserad getost, som hon hade en bit över av i kylen, inhandlad i Hötorgshallen. Osten provtogs senare av Miljökontoret och visade sig då vara positiv för Salmonella Stourbridge.

Eftersom Salmonella Stourbridge är en extremt ovanlig typ, sedan början av 90-talet har tidigare endast tre fall anmälts i Sverige, skickades den 8 juni en förfrågan ut via Enter-net (EU-nätverket för salmonellainfektioner), för att få veta om några fler länder observerat en liknande ökning av denna salmonellatyp.

Nästan två veckor senare svarade det franska smittskyddsinstitutet att de haft ovanligt många fall sedan slutet av april, speciellt i de nordvästra delarna av landet. Av de 15 franska fallen hade sju ätit getost av ett antal olika sorter. Även från Schweiz kom ett svar att man hittat samma salmonellatyp i prover från Genèvetrakten, två isolat från människa och ett från opastöriserad getost. Denna ost var mycket lik den som köpts i Stockholm och hade producerats i samma område i franska Pyrenéerna. En utredning pågår för att klargöra om det är samma producent.

Den 6 juli anmäldes ytterligare ett fall, en 34-årig kvinna från västra Sverige, med Salmonella Stourbridge. Hon visade sig dock vara bosatt i Stockholm. Det är ännu oklart om hon har ätit getost. Samma dag skickades ett RASFF-meddelande ut (Rapid Alert System for Food and Feed) från det svenska Livsmedelsverket till övriga EU där fyndet av salmonellabakterier i getosten redovisades.

Utredningen fortgår nu i både Sverige och Frankrike för att undersöka om det finns något samband mellan fallen i de olika länderna, samt kopplingen till de olika getostarna.

/Marika Hjertqvist