Under de senaste månaderna har fem fall av mässling rapporterats i Stockholm län, varav ett fall har identifierats via smittspårning. Alla fallen har en kliniskt klar mässling och tre är även serologiskt bekräftade, i ett fall är serologin ännu inte klar.

Indexfallet, som sannolikt smittats i Indien, insjuknade i slutet av maj. De fyra andra fallen, som insjuknat 18-23 juni, är smittade i Stockholms län. Utredning pågår och det kan finnas ett samband mellan samtliga fall även om vi saknar kännedom om något eller några fall i smittkedjan beroende på att de inte sökt sjukvård eller inte identifierats som mässling.

Alla kända fall är män födda mellan 1979 och 1965. En person är troligen vaccinerad vid ett tillfälle i 6:e klass, övriga är ovaccinerade.

/Mona Insulander, Smittskyddssjuksköterska,Smittskyddsenheten, Stockholm

Kommentar från avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet:

Hittills i år har det anmälts elva fall av mässling i landet.
Tre av dessa uppger att de smittats utomlands, två i Indien och en i Kina. Utredning pågår för att se om det finns något samband mellan dessa fall.
Under året har också ett utbrott rapporterats från Östergötland (se EPI-Aktuellt nr 23:2005).