Under senaste året har det kommit många förfrågningar angående utbytbarhet mellan de två i Sverige tillgängliga TBE-vaccinerna. I Läkartidningen Nr 28-29 2005 Volym 102 finns en utmärkt medicinsk kommentar om ämnet.