Från den 1 juli innehar jag tjänsten som strategisk rådgivare åt Zsuzsanna Jakab, Director för European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Efter att ha arbetat på denna nya europeiska smittskyddsmyndighet sedan starten i mars (med början i tomma lokaler som förste expert på plats) känns det mycket spännande att även fortsättningsvis ha förmånen att få vara med och bygga upp denna nya och dynamiska institution.

Inom myndigheten kommer jag att arbeta direkt under Zsuzsanna Jakab med såväl interna som externa arbetsuppgifter. Internt kommer jag, förutom rådgivarfunktioner, att arbeta med myndighetens alla strategi- och policyfrågor och ha en koordinerande roll att tillsammans med avdelningscheferna se till att myndigheten och dess avdelningar drar åt samma håll och uppfyller förväntningarna från styrelsen, medlemsländerna och EU-institutionerna.

Jag kommer också att arbeta med myndighetens externa relationer, främst gentemot Kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna regeringar, och företräda Zsuzsanna Jakab i kontakterna med dessa i hennes frånvaro. Min första uppgift är nu att tillsammans med Kommissionen ta fram ett gemensamt dokument som klargör uppdelningen av ansvarsområden och arbetsuppgifter mellan ECDC och Kommissionen.

I och med min utnämning är nu 2 av 6 personer i ECDC:s ledningsgrupp svenskar – båda rekryterade från SMI:s epidemiologiska avdelning. Sedan tidigare har Johan Giesecke utsetts till ”Chief Scientist” och chef för avdelningen för Scientific Advice (se EPI-Aktuellt nr 22:2005), Andrea Ammon (Tyskland) till chef för avdelningen för Surveillance and Communication, Denis Coulombier (Frankrike) till chef för avdelningen för Preparedness and Response och Jef Maes (Holland) till chef för den administrativa avdelningen.

Det är med visst vemod som jag nu lämnar de svenska arbetsuppgifterna och arbetskamraterna på SMI, även om det geografiska språnget blir litet med de nya ECDC-lokalerna i Tomtebodaskolan endast ett stenkast från SMI. Jag vill härmed tacka alla dem (inom och utom SMI) som jag arbetat med under de gångna åren.

/Karl Ekdahl