Sverige fortsätter att ha ett generellt gynnsamt läge beträffande förekomst av zoonoser på människa och djur, och förekomst av zoonotiska smittämnen i livsmedel och foder. Detta redovisas i Zoonosrapporten för Sverige 2004.

Rapporteringen omfattar hela kedjan från ”jord till bord”, det vill säga infektion hos människa och djur, samt förekomst av zoonotiska smittämnen i livsmedel och foder.

Dessutom redovisas resultat från antibiotikaresistensövervakning och sjukdomsutbrott relaterade till livsmedel. Syftet med rapporteringen är att få en överblick över sjukdomssituationen på djur och människa, förekomst av zoonotiska smittämnen i livsmedel och foder och eventuella förändringar från år till år.

Informationen från Sverige sammanställs av Zoonoscenter vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), tillsammans med Livsmedelsverket (SLV), Jordbruksverket (SJV) och Smittskyddsinstitutet (SMI). Rapporteringen omfattar elva zoonoser och zoonotiska smittämnen (Salmonella, Campylobacter, Listeria, Verocytotoxic Escherichia coli, Tuberkulos, Brucellos, Yersinia, Trichinella, Echinococcer, Toxoplasma och Rabies).

Nedan presenteras i korthet resultat från 2004 för Salmonella och Campylobacter. För övriga smittämnen hänvisas till Zoonosrapporten, som finns att ladda ner på SVA´s hemsida. På grund av revidering av rapporteringen så har dess omfattning ökat och därför kommer zoonosrapporten endast att publiceras på nätet.

/Sofia Boqvist