En grupp om åtta individer deltog i en så kallad överlevnadsövning där man under ett par dygn skulle leva under primitiva förhållanden, utan tillgång till de vardagliga förnödenheterna som till exempel rent vatten och livsmedel.

Födan bestod bland annat av kaniner som ”rensades” och tillreddes med samma redskap som man sedan åt med, och tillgången på vatten var bristfällig. Man kunde till exempel använda vatten som samlats i gamla hjulspår, sila vattnet genom mossa eller träkol, behandla det med vattenreningstabletter och använda som dryck. Fjäderfä förtärdes inte under övningen.

Efter att par dygn insjuknade alla deltagarna med diarré av varierande svårighetsgrad. Avföringsodling var positiv för Campylobacter hos en av två provtagna.

Utbrottet är inte unikt, Campylobacterinfektion i samband med liknande övningar har rapporterats tidigare och förutsättningarna för smitta är många. Campylobacter kan förekomma hos både fåglar, husdjur och vilda däggdjur och möjligheter till smittöverföring via förorenat vatten, även från de vackraste fjällbäckar, och livsmedel eller kanske flugor är goda om hygienen är bristfällig.

De enkla reglerna att, framför allt under primitiva förhållanden, hetta upp köttet till minst 70 grader och koka vattnet före förtäring samt att noggrant rengöra matredskapen mellan olika tillagningsmoment kan kraftigt reducera risken för en ovälkommen magsjuka.

/Bo Svenungsson, Bitr. smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Stockholm