Kinesiska myndigheterna påstår att Streptococcus suis typ 2 har orsakat utbrottet i Sichuan-provinsen i Kina. Sedan juni har ett hittills okänt utbrott orsakat minst 24 dödsfall bland 117 fall i området. Enligt mediarapporter börjar sjukdomen med feber, illamående, blödningar och kräkningar, Cirka 50 % av fallen utvecklar septisk chock. Enligt myndigheterna på plats har nästan alla fall haft direkt kontakt med grisar (uppfödning eller grisslakt).

Trots att den epidemiologiska bilden passar med en tidigare beskrivning av ett utbrott med S. suis typ 2 i Kina, finns det många frågor som behöver utredas lokalt:

1) Det här är största utbrottet av S. suis som påvisats hittills, är det bara en fråga om brister i rapportering?
2) Patogenen verkar vara resistent mot antibiotika, vad beror det på?
3) Symptombilden (framför allt en stor andel blödningar) passar inte helt ihop med tidigare rapporter om S. suis-infektioner, varför?

Enligt kinesiska myndigheterna har SARS, fågelinfluensa och anthrax uteslutits som möjliga diagnos. Även Nipah-virus och Krim-Kongo hemorragisk feber kunde förklara både sjukdomsbilden och den epidemiologiska bilden.

Kinesiska myndigheterna har förbjudit export av griskött från Sichuan och myndigheterna i Taiwan, Hong Kong och Syd-Korea har utfärdat rekommendationer för resenärer.

Smittskyddsinstitutet avråder dock inte från resor till provinsen, då antalet fall är kan anses tämligen få i en provins med drygt 84 miljoner invånare. Svenska resenärer i Sichuan bör dock följa hur situationen utvecklas och följa lokala rekommendationer. Kontakt med gris eller griskött i Sichuan bör undvikas tillsvidare.

/Pasi Penttinen