Antalet nyupptäckta HIV-fall i Danmark bland män som har sex med män (MSM) har mer än fördubblats under de senaste fyra åren rapporterar den danska smittskyddsmyndigheten Statens Serum Institut. År 2000 anmäldes 72 nya fall med denna smittväg medan siffran för 2004 var 159, det högsta rapporterade antalet fall sedan HIV-rapporteringen startade i Danmark.

Även i Norge har fallen bland MSM mer än fördubblats under de senaste åren. Under många år har antalet HIV-fall bland MSM i Norge legat stabilt mellan omkring 30-talet fall om året, men mellan 2002 och 2004 ökade fallen från 30 till 70. Ökningen i Norge beror främst på en ökad inhemsk smittspridning i Oslo – flertalet rapporterade fall har varit nysmittade. Liknande trender bland MSM har också rapporterats från bl.a. Storbritannien.

I Sverige har vi däremot hittills inte sett någon större ökning bland MSM. Förra året anmäldes 78 fall av HIV bland MSM i Sverige jämfört med i genomsnitt 70 fall om året under den föregående 5-årsperioden. Första halvåret 2005 anmäldes 41 fall bland MSM, varav omkring hälften smittats i Sverige, se EPI-Aktuellt nr 28/2005.

/Torsten Berglund