SMI har under det senaste året bytt ut anmälningssystemet för anmälningspliktiga sjukdomar. Under tiden har statistiken på SMI:s hemsida inte uppdaterats, men nu fungerar äntligen allt som vanligt igen.

Statistiken innefattar information om antal, incidens, könsfördelning, åldersfördelning, interaktiva kartor, grafer samt information om smittland. Alla 58 anmälningspliktiga sjukdomar finns representerade.

För att hitta statistiken kan man klicka sig från SMI:s förstasida via Statistik, anmälningspliktiga sjukdomar.

/Per Rolfhamre