Socialstyrelsen har nu uppdaterat vaccinationsföreskriften SOSFS 1996:1 så att kikhostevaccination bör ges även när barnet är 10 år. Förändringen innebär att vaccin mot kikhosta, som idag endast ges till spädbarn vid 3, 5 och 12 månaders ålder, nu också rekommenderas en fjärde gång när barnet går i skolan. Bakgrunden är att vaccinationsskydd mot kikhosta klingar av med tiden, liksom skydd efter genomgången sjukdom.

Det är fortfarande inte klart vilken tidpunkt för boostervaccination som är optimal, men av flera skäl bör denna vaccination ges samtidigt med difteri och tetanus. Socialstyrelsen har nyligen initierat en revision av det svenska vaccinationsprogrammet. I avvaktan på denna rekommenderas från läsåret 2005/2006 tillägg av kikhostevaccin till den booster mot difteri-stelkramp som idag ges vid 10 års ålder.

Det innebär en dos kikhostevaccin till barn födda 1995 (den första årskullen där en majoritet - 59,3 procent - är grundvaccinerade enligt 1996 års program, motsvarande siffra för barn födda från och med 1996 är 98 procent).

Se även information på Socialstyrelsens webbplats, samt förhandspublicerade artiklar i frågan med tillhörande medicinsk kommentar av Ragnar Norrby på Läkartidningens webbplats.

/Rose-Marie Carlsson, överläkare, Vaccinprogramsektionen