Nu finns en ny rapport i SMI:s rapportserie att ladda ner från SMI:s webbplats. Rapporten ”Hiv-epidemin i Sverige. Epidemiologisk uppföljning av nyupptäckta hivpatienter 2002-2003 i Sverige” är skriven av My Heinrup. Studien genomfördes vid avdelningen för epidemiologi på SMI som examensarbete inom biomedicinprogrammet vid Karolinska Institutet (KI) och har finansierats av Statens folkhälsoinstitut.

Studien är en fördjupad analys av de anmälda hivfallen från 2002-2003 och beskriver ökningen av hiv vi har sett de senaste åren. Den karakteriserar närmare vilka som drabbas av hiv idag och hur smittspridningsmönstren ser ut. Rapporten innehåller många grafer och tabeller som åskådliggör materialet.

Rapporten kan laddas ner som pdf-dokument från SMI:s webbplats, se länk:
HIV-epidemin i Sverige.Epidemiologisk uppföljning av nyupptäckta HIV-patienter 2002-2003 i Sverige