SMI söker biträdande statsepidemiolog/ överläkare i infektionsepidemiologi/smittskydd till Avdelningen för epidemiologi.

Tjänsten innebär att tillsammans med statsepidemiologen leda Smittskyddsinstitutets infektionsepidemiologiska övervakning och att i nationella och internationella sammanhang vara svensk myndighetsrepresentant. Akademiskt är avdelningen för epidemiologi knuten till institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, och undervisning och forskning utgör viktiga delar av vår uppgift.

Kvalifikationer: Sökanden bör vara infektionsläkare/smittskyddsläkare och ha en bred klinisk och epidemiologisk bakgrund. Sökanden bör därför ha en akademisk kompetens motsvarande minst doktorsgrad och vara beredd att handleda nya forskarstudenter. Erfarenhet av internationellt arbete är en merit liksom förtrogenhet med EU:s arbete inom smittskyddsområdet.

Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten lämnas av: Professor Annika Linde, telefon: 08-457 23 00.
Facklig företrädare: Elba Rubilar-Abreu SACO, telefon: 08-457 23 00.
Ansökan ställs till: Smittskyddsinstitutet Att: Registrator, 171 82 Solna.