I senaste numret av EPI-NYT beskrivs hur ett stort parti djupfrysta hallon orsakat minst fem norovirusutbrott under perioden maj till augusti. Minst 1000 personer har insjuknat vilket innebär att detta är det största livsmedelsburna utbrott på många år i Danmark. Hallonen importerades från Polen och hur de förorenats är oklart.

Norovirusutbrott orsakade av djupfrysta importerade hallon sker varje år i Sverige. Under 2004 skedde fyra norovirusutbrott där hallon misstänktes vara smittkällan, bakverk och efterrätter är de livsmedel som varit inblandade i utbrotten. Hittills i år har inget hallon-associerat utbrott rapporterats i Sverige.

/Birgitta de Jong