Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minska antibiotikaresistens, firar tio år i höst. Det uppmärksammar vi i det nya numret av Smittskydd med ett temanummer om antibiotika och resistensproblematiken.

- Läs en längre intervju med professor Otto Cars, en av initiativtagarna till Strama, om organisationens lokala arbete, om resistensproblematiken ute i världen och svårigheterna att få fram nya läkemedel.

- Kjell Karlsson är MRSA-bärare och har synpunkter på hur han därmed behandlas inom vården.

- Läs om läkarna i Kronoberg som inte skriver ut antibiotikapreparatet trimetoprim under två år. Att upphöra med ett antibiotikum, kan det vara ett sätt att få ner resistensen?

- Läkare Mats Erntell skriver själv om sin studie som visar att profylaktisk antibiotikaanvändning kan kortas ner.

- Allmänläkaren Kjell Nyman berättar i en intervju att förskrivningen av antibiotika har gått ner i Stockholms län.

Det råder även resistensproblem vid medicinering och behandling av svamp- och virusinfektioner.