Den 1-4 september genomfördes en gruppresa till Krakow med personal inom folktandvården. 35 personer deltog och man avreste på förmiddagen den 1/9. Första kvällen intogs en gemensam middag på lokal restaurang bestående av diverse läckerheter som bl.a. anklever, bristfälligt tillagat men ”gott” kött och färska grönsaker.

Knappt ett dygn senare insjuknade ett antal personer med diarré, inom 4 dygn hade nästa alla i gruppen insjuknat. 22 personer sökte sjukvård och provtogs i Krakow, 18/22 hade växt av Salmonella Enteritidis. Man uppgav på sjukhuset att även andra som ätit på samma restaurang insjuknat.

Efter hemkomsten till Sverige togs fem personer in på Karolinska sjukhuset , odling visade S. enteritidis. Ett informationsblad om Salmonella, provtagning samt hygienråd har utarbetats och distribuerats till samtliga resenärer via personalchefen.

/Bo Svenungsson, Mona Insulander, Smittskyddsenheten Stockholm