Normalt rapporteras ca 200 EHEC-fall per år. Hittills i år (050908) har 231 fall rapporterats varav 56 (24 %) är smittade utomlands. Merparten är O157 men även andra serotyper har förekommit. En förklaring till ökningen är att ett utbrott av EHEC O157 VT 2 pågår i Västra Götaland och Halland.

Totalt har ett 60-tal personer rapporterats smittade, av dessa är tre barn, övriga vuxna, med en överrepresentation av kvinnor. Samtliga är smittade i Sverige. Normalt ser man en överrepresentation av barn framförallt under 5 år.

De smittade har insjuknat mellan den 20 augusti och 3 september. Fem av fallen är svårare sjuka med njurpåverkan. Utredning pågår för närvarande för att spåra smittkällan.

Ett barn från Stockholms området har tragiskt avlidit till följd av en EHEC infektion, men det var en helt annan EHEC-typ (EHEC O 26) och har ingen koppling till fallen i Västra Götaland och Halland. Serotypen O 26 är relativt ovanlig, enstaka fall har rapporterats från andra delar av landet tidigare i år.

/Yvonne Andersson