Forskare vid universitetet i Edinburgh har utvecklat en ny metod för rengöring av kirurgiska instrument för att minska risken för överföring av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Den nya metoden reducerar mängden prioner avsevärt, jämfört med de metoder som för närvarande används i Storbritannien.

Artikeln om metoden publicerades i Journal of General Virology och en sammanfattning finns att läsa på ProMED

/Margareta Löfdahl