Nu har nära 100 fall av EHEC rapporterats smittade i Västra Götaland och norra Halland. De färdigtypade fallen tillhör serotypen O157 och är VT2-positiva. Antalet sjuka ökar fortfarande, men nu i begränsad omfattning. Den senast insjuknade personen blev sjuk den 10 september. Hittills har sex personer krävt intensivvård på grund av HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom).

Den intensiva smittspårningen förra veckan ledde till att starka misstankar riktades mot sallad från en odlare i Varbergs kommun. Leverans och försäljning av produkter från odlaren är nu stoppade. Ett stort antal prover har tagits på livsmedel och vatten, men ännu finns inga provresultat klara. Även djurbesättningar på gårdar i närheten av salladsodlingen i Varberg ska nu provtas.

På SMI utfördes i slutet av förra veckan en fallkontrollstudie, som även den pekar på att isbergssallad är den mest troliga smittkällan.

/Marika Hjertqvist