I skrivande stund pågår Sveriges genom tiderna största utbrott av EHEC.

Under sommaren har vi i Västra Götaland haft något fler anmälningar av EHEC än andra somrar. I början av augusti hade vi 19 inhemska fall. Vad vi då kunde se var att det rörde sig om 5 olika varianter av bakterien. Något samband mellan de drabbade kunde inte ses, varken geografiskt, åldersmässigt eller livsstilsmässigt. Inte heller kunde vi finna något gemensamt livsmedelsintag.

Prover togs, både från köttfärs som några fall hade i hemmet och från brunnsvatten i egna brunnar. Alla prover var negativa. Det kom rapporter om att andra länder i Europa hade fler EHEC-fall än vanligt denna sommar och vi antog att vi hade samma trend.

Mot slutet av augusti kom en ny känning av att något var på gång.
Den 29, 30 och 31 augusti rapporterades ett inhemskt fall om dagen (fler än två inhemska EHEC innebär epidemiläge 2 enligt Västra Götalands epidemiberedskapsplan). Halland hade den 31 augusti 9 fall anmälda, samtliga av typen EHEC O157 vt 2+, samma typ som våra fall.
Har vi ett gemensamt utbrott med Halland?

En epidemiledningsgrupp bildades, bestående av Smittskyddsenheterna, Miljöförvaltningarna, baktlab, SMI samt Länsveterinärer i de aktuella områdena. Dessutom medverkade PKMC (Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum) och Informationsavdelningen i Västra Götalandsregionen.

Den 1 september fick vi 6 nya fall rapporterade. Vårdcentralerna informeras om ökad observans samt en begäran om snabb anamnes beträffande restauranger, maträtter, yrke mm. Sjukvårdsupplysningen och akutmottagningar informeras.

Samtliga fall intervjuades utifrån en enkät. Vi såg ganska snart att utbrottet skiljde sig från tidigare EHEC-utbrott. Kvinnor var i majoritet, det var få barn och det verkade vara mer stadsbor än lantsortsbor som smittats. EHEC brukar ju annars förknippas med lantbruk, barn, kossor, opastöriserad mjölk och ibland badstränder. Nu var det alltså mestadels vuxna, stadsbor och restaurangbesökare det gällde. Mera som ett salmonellautbrott kan se ut.

I Halland hade Smittskyddsenheten fått en känsla av att smittan kunde komma från en grönsak. Man spekulerade i någon lokal grönsaksdistributör. Men givetvis spårades det brett alla möjligheter beaktades. Nötfärs från de drabbades frysar skickades till analys men någon EHEC hittad man inte i färsen.

Denna dag, d.v.s. den 1 september, rapporterades även att ett sällskap på 48 personer varit på en restaurang i centrala Göteborg. De hade alla ätit samma mat. Flera av dem var nu magsjuka och en av dem hade en verifierad EHEC. Eftersom menyn här var begränsad till skaldjurslasagne och pastasallad kunde smittspårningsarbetet koncentreras till dessa livsmedel. Samtidigt analyserades de intervjuenkäter som gjordes med de övriga fallen.

Sallad ringades in som misstänkt och Miljöförvaltningen i Göteborg spårade alla leveranser av de sallader som de smittade uppgav att de ätit. Spåren ledde till slut ner till en odlare i Halland.

När detta går i tryck är drygt 110 fall rapporterade. Det första fallet i detta utbrott blev sjuk 16 augusti och den senaste insjuknade 10 september. Salladen från den aktuelle odlaren drogs tillbaka från butikerna den 9 september. Därefter har utbrottet varit i snabbt avtagande. Epidemiologiska och bakteriologiska provtagningar styrker den initiala misstanken om sallad som misstänkt smittkälla.

/Peggy Österberg, smittskyddssjuksköterska, Västra Götalandsregionen