Singapore har till och med den 24 september i år konstaterat 10 914 fall av denguefeber. Totalt har 11 personer avlidit till följd av virussjukdomen. Därmed har fler fall rapporterats än under hela 2004.

Singapore är inte ensamt. Det närliggande Malaysia har rapporterat mer än 7 000 fall av denguefeber i år och totalt 70 dödsfall. Indonesien rapporterade i slutet av augusti att man hittills haft 43 509 fall med mer än 600 dödsfall.

Denguefeber orsakas av ett virus som sprids av myggor och rapporteras från de flesta länderna i tropikerna.

Denguefeber ger ett influensaliknande insjuknande med feber, huvudvärk, rygg-, muskel- och ledsmärta samt kärlsprängda ögon. Därefter kan ett mässlingsliknande utslag uppträda. Ytterligare lite senare kan hudblödningar tillstöta. Hemorragisk denguefeber är en form av denguefeber. Vid denna form ses blödningar i de inre organen och blödningschock. Hemorragisk denguefeber inträffar dock först om man skulle återinfekteras av viruset och drabbar därför sällan turister.

Någon specifik behandling mot sjukdomen finns inte och inte heller något vaccin. Man gör därför klokt i att undvika myggstick. Myggorna som sprider denguefeber tillhör Aedessläktet och är, till skillnad från många andra myggor, aktiva även under dagtid. Man bör, särskilt på kvällarna, den tid då myggorna dock främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och till natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.

Denguefeber är enligt Smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom. Under andra halvåret 2004 rapporterades 25 fall i Sverige.