Fågelinfluensa (influensa H5N1) har nu påvisats bland fåglar i Turkiet. Viruset liknar den stam som cirkulerar i Asien och som orsakat sjukdom hos människor som hanterat infekterade fåglar.

I Rumänien har man påvisat influensavirus H5 bland fåglar. Dock är H5N1-viruset ännu inte konfirmerat.

Infektionen är en fågelsjukdom och utgör ingen påtaglig fara för andra än eventuellt de som hanterar infekterade fåglar. Viruset visar inga tecken på smittsamhet mellan människor.

Det finns i dagsläget inga reserekommendationer eftersom vi bedömer risken för att en svensk resenär skulle smittas med fågelinfluensa som minimal.

SMI följer kontinuerligt utvecklingen i de drabbade länderna. Om situationen skulle förändras kommer vi omgående att rapportera om detta på vår webbplats.