En ny säsong för sentinelrapportering av influensa har startat. Veckorapporteringen börjar vecka 40 och avslutas nästa år vecka 20. I år kommer sentinelrapportörer från 19 landsting att sända in sina data till sentienlövervakningssystemet Sentinet.

Influensaläget i Sverige

Tre kliniska fall med influensaliknande symptom har rapporterats från Dalarna och Västmanland under vecka 40 genom den svenska sentinelövervakningen. Inget av dem är inte laboratoriekonfirmerat.

Världsläget

Influensaaktiviteten är mycket låg i övriga Norden och Europa med endast sporadiska influensafall.
Även från Asien, Australien och Amerika rapporteras låg influensaaktivitet. Av de fall som identifierats har nästan alla varit influensa A H3 eller influensa B.

/Sandra Rubinova