Listerios orsakas av bakterien Listeria monocytogenes, som är vanligt förkommande i naturen i t ex jord och vatten. Människor kan smittas genom kontakt med infekterade djur eller genom livsmedel. Bakterien är relativt ofarlig för friska personer medan gravida kvinnor och deras väntade barn samt personer med nedsatt immunförsvar kan drabbas av allvarliga följder av en infektion.

Kända smittkällor är gravad och kallrökt lax samt dessertostar tillverkade av opastöriserad mjölk. Eftersom bakterien kan växa i kylskåpstemperatur och trots vakuumförpackning, är det viktigt med rätt rutiner vid produktion och förvaring av dessa livsmedel. Rökt och gravad fisk bör förvaras vid högst + 4° C och det är viktigt att följa datummärkningen.

En övergripande trend i Europa är att allt fler människor insjuknar i listerios. En anledning tros vara att vår livsstil förändrats så att mindre tid finns för matlagning och alltmer färdiglagad mat konsumeras. Försäljning av fler rätter med mycket långt datum för hållbarhet, ökar också risken för listeriainfektion.

I Sverige har under femårsperioden 2000-2004 i genomsnitt 50 personer rapporterats insjuknade i listerios varje år. De flesta av de insjuknade (66 % i genomsnitt) var äldre än 65 år. Flertalet av alla insjuknade hade en bakomliggande sjukdom och det var fler män än kvinnor som insjuknade under perioden. Endast ett fåtal personer utan predisponerande faktorer såsom graviditet, hög ålder och nedsatt immunförsvar, har insjuknat per år.

Figur: Antalet listeriainfektioner i Sverige 1997-2004

Det ökade antalet under åren 2000 och 2001 visar sporadiska fall. Inget utbrott förekom i landet.

Vid en jämförelse av senaste femårsdata med två femårsperioder hämtade ur tidigare rapporter ser man att det totala antalet insjuknade ökat, medan andelen graviditetsrelaterade infektioner av dessa minskat. I genomsnitt rapporterades 26 personer ha insjuknat årligen under perioden 1979-1983 och 37 personer under åren 1992-1996.

År

Listerios totalt Antal gravida Gravida av totala antalet
1979-1983 (1)

128

15

11,7 %

1992-1996 (2)

187

22

11,8 %

2000-2004 (3)

252

11

4,4%

Fram t o m mitten av oktober 2005 är situationen något förändrad jämfört med de tre tidigare åren. Bland de 41 personer som rapporterats insjuknade finns sex gravida. Under de tre åren innan har mellan en och två gravida rapporterats per år. Vad denna skillnad beror på är oklart.

/Margareta Löfdahl, Malin Arneborn

1. ”Kommentar till veckorapporten samt epidemiologiska notiser vecka 13 1984”, SBL, Victoria Romanus
2. ”Listerios – en ovanlig men viktig diagnos”, Smittskydd, Malin Arneborn
3. Smittskyddsintsitutets statistik