Mellan 1999-2005 har det i sydvästra Skåne årligen rapporterats mellan 10-20 inhemska fall av Salmonella Typhimurium fagtyp 1. Med ett fåtal undantag har samtliga insjuknat under perioden mitten av juli t o m början av oktober. Ca hälften av de insjuknade har varit barn under 6 år. Enligt uppgifter från SMI har fagtyp 1 ej påträffats hos inhemska fall i övriga Sverige. I Skåne har det utöver de inhemska fallen endast varit ett fåtal utlandssmittor av denna fagtyp.

Av totalt 116 inhemska fall har hälften varit bosatta i Malmö. Inga fall har rapporterats från nordöstra eller nordvästra Skåne. Inga epidemiologiska samband vad gäller mat, restaurangbesök etc. har framkommit vid utfrågning. Med tanke på den tydliga årstidsvariationen väcktes tidigt misstankar på smitta från naturen. Provtagning av färsk faeces från en igelkott i centrala Malmö i början av september visade fynd av S. Typhimurium fagtyp 1.

I mitten av september insjuknade en 3-årig flicka från Malmö i salmonellos som visade sig orsakad av just S. Typhimurium fagtyp 1. På hennes förskola hade man senaste veckorna sett en hel igelkottsfamilj. Vid besök på förskolan hittades rikligt med igelkottsspillning i rabatterna. Provtagning av denna visade fynd av S. Typhimurium fagtyp 1.

I Norge har tidigare två lokala utbrott av S. Typhimurium kunnat kopplas till salmonellainfekterade igelkottspopulationer. Även i de utbrotten var ca hälften av de drabbade barn under 6 år.

/Mattias Waldeck, bitr. smittskyddsläkare, Ulla Stamer, smittskyddssjuksköterska, Niclas Winqvist, smittskyddssjuksköterska, Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare

Ref:
Handeland K, Refsum T, Johansen BS, Holstad G, Knutsen G, Solberg I, Schulze J, Kapperud G. Epidemiol. Infect 2002; 128: 523-527.