Den 31 juli inkom en äldre dam, född 1927, till infektionskliniken i Uddevalla med en klinisk misstanke på tetanus. En dag i början av juli hade hon klämt och skadat höger tumme i en bildörr, senare samma dag arbetade hon i trädgården.

Omkring den 22 juli utvecklade hon trismus och kunde endast gapa 0.5 cm. Hon sökte vård den 26 juli och blev inlagd initialt på öron-näs- och halskliniken i Trollhättan.

Vid inkomsten till infektionskliniken hade hon förutom trismus (kramp i käkmuskulaturen) även en stelhet i nackmuskulaturen och höftregionen men var för övrigt relativt opåverkad.
Behandling påbörjades samtidigt med specifikt immunglobulin, tetanusvaccinering och metronidazol och med sedering enligt tetanusbehandlingsregim.

Patienten kunde under vårdtiden nutriera sig skapligt och förbättrades successivt. Hon saknade skyddande antikroppar och var troligtvis ovaccinerad.

Hon kunde skrivas ut till hemmet efter 16 dagars vårdtid och var vid återbesök i slutet av september nästan helt återställd.

En eloge till den öronläkare på NÄL som initierade tanken på tetanus. Man blir ödmjuk inför personer som kan tänka på tvären och inte hindras av det ” vanliga tänket”!

/Margareta Olsson, sjuksköterska, Smittskyddsenheten/Uddevalla