SMI har inlett ett nytt webbprojekt med syfte att öka tillgängligheten och användarvänligheten på vår externa webbplats, www.smittskyddsinstitutet.se.

Målet med detta projekt är att utveckla viktiga funktioner, som till exempel möjligheten att sortera nyheter i ett sökbart arkiv. Vi vill samtidigt passa på att skapa en tydligare meny, en mer överskådlig startsida och åtgärda många av de problem som våra besökare har upplevt när de har navigerat på vår hemsida.

Vi vill gärna ha era åsikter!
För att göra hemsidan ännu bättre vill vi nu ha era åsikter. Skicka ett mejl till webbredaktör Linda Elserth och berätta hur du skulle vilja förändra SMI:s webbplats.

/Linda Elserth