Den 12 oktober rapporterade skotska smittskyddsmyndigheter via Enternet (det europeiska övervakningsnätverket för tarminfektioner) att 17 personer insjuknat i Salmonella Goldcoast efter att ha vistats på Mallorca i slutet av september.

I samma veva uppmärksammades även på SMI att antalet isolat av denna serotyp var fler än normalt, sex personer, att jämföra med ett ”normalår”, då endast ett eller ett par fall anmäls i Sverige. Till de svenska fallen, som kom från vitt skilda delar av landet, hörde två små systrar på sju månader och 2,5 år samt fyra män (32, 62, 70 och 73 år).

Följande dagar rapporterade flera länder fall av Salmonella Goldcoast, flertalet från Storbritannien, men även ströfall från Irland, Tyskland, Norge och Danmark. Inga fall hade anmälts från vare sig Mallorca eller spanska fastlandet.

På ett telefonmöte den 28 oktober sammanfattades läget; drygt 130 personer hade smittats med Salmonella Goldcoast efter att ha varit på Mallorca under tiden 17 september till 8 oktober. De sjuka var i alla olika åldrar, med en viss övervikt av barn. De hade bott på ett antal olika platser och hotell över ön. Majoriteten insjuknade några dagar efter hemkomst.

Än så länge finns inte tillräcklig epidemiologisk information för att spåra källan till utbrottet. Ett internationellt utbrottsteam med representanter från samtliga drabbade länder har bildats för att med gemensamma krafter försöka lösa gåtan. Ett frågeformulär håller på att utarbetas att intervjua fallen med.

Eftersom rutinmässig typning av utlandsförvärvade stammar inte längre utförs på SMI, har en uppmaning skickats ut till landets mikrobiologiska laboratorier att samtliga stammar som tillhör samma grupp som Salmonella Goldcoast och som isolerats mellan 20 september och 30 november kan skickas in till SMI för kostnadsfri typning.

Även pulsfältstypning av de första stammarna pågår på SMI och resultaten väntas klara i slutet av veckan. Dessa ska sedan jämföras med stammarna från övriga Europa.

/Marika Hjertqvist