Bristande hygienkunskaper, konsumtion av råa eller förorenade livsmedel och dålig handhygien är de vanligaste orsakerna till utbrott av matförgiftning. Det framgår av kommunernas rapporter om matförgiftningar 2004.

Norovirus, som framkallar vinterkräksjukan, orsakade flest utbrott och flest smittade. Kommunerna rapporterar utredda matförgiftningar till Livsmedelsverket via ett webbaserat system, utvecklat i samarbete med Smittskyddsinstitutet.