I november 2004 nåddes rumänska myndigheter av rapporter från Arad-distriktet om barn som insjuknat med feber och utslag. Fallen hade uppträtt sedan mitten av oktober samma år och serologiska prover kom att visa att det rörde sig om mässling. Fler distrikt drabbades och den 9 september 2005 konstaterades att man hade haft totalt 1914 fall av bekräftad mässling i landet. Man tyckte sig i september även se att utbrottet hade nått sin topp i juli och därefter avtagit.

Enligt AP uppger den rumänske hälsoministern Eugen Nicolaescu att det rumänska utbrottet beror på att en del barn missats vid vaccinationskampanjer och att vaccinationsprogrammet för 2005 påverkats av en brist på vaccin. Han ska nu ha beordrat påskyndande av en mässlingvaccinationskampanj.

I Rumänien infördes mässlingvaccin 1979 vilket ges till barn i åldern 9-15 månader. 1994 lades en andra dos till och den ges vid 7 års ålder. Sedan vaccin mot mässling infördes har Rumänien haft mässlingsutbrott 1982, 1986, 1993, 1997 och nu senast med början 2004.

Men det aktuella mässlingutbrottet har inte hållit sig inom Rumäniens gränser. I maj-juni 2005 konstaterades även ett utbrott av mässling i Indiana, USA. Sjukdomen spreds dit via en Indiana-bo som i maj 2005 ovaccinerad rest till Bukarest i Rumänien och återvänt med smittan till USA. Väl hemkommen gav det här fallet i sin tur upphov till ett utbrott med 34 fall av mässling. Endast två av de 34 som drabbades i USA hade vaccinerats mot mässling.

För att inte sjukdomen ska få fäste i en befolkning krävs att 90-95 % är skyddade, antingen genom vaccination eller genom att ha haft infektionen. 2004 var vaccinationstäckningen i USA 93 % för mässling.

Läsåret 2003/2004 rapporterade skolhälsovården i Sverige att 95,2 % av eleverna i årskurs 6 hade fått två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Men en hög vaccinationstäckning bland elever i årskurs 6 är ingen garanti mot sjukdom för den icke-vaccinerade, 2004 anmäldes fem fall av mässling i Sverige. Två av fallen var smittade utomlands och en smittades av en utlandssmittad.

Sjukdomsfallen i USA visar på att utbrott kan förekomma efter resor till utlandet och fallen i Sverige understryker vikten av att man även i Sverige vaccinerar sig. Är man oskyddad bör man se till att bli vaccinerad antingen man kommer i kontakt med resenärer eller själv reser, och det gäller även resor inom Europa.

/Hanna Merk